3.D - VODÁRENSKÁ VĚŽ (7.00-17.00 hodin)

Bc. Petruše Hudecká

vystudovala pedagogické vzdělání na SPgŠ dále pokračovala na PedF UK obor učitelství pro mateřské školy. Vede děti k zájmu o přírodu, péči o zvířata. Ráda připravuje a realizuje dílčí projekty s enviromentálním zaměřením. Vede kroužek Malý vědec. Mezi její zájmy patří tanec a hudba.

Kristýna Ježková

vystudovala gymnázium v Kladně, v současné době studuje na PedF UK, obor učitelství pro mateřské školy se specializací na hudební výchovu

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz