1. C - Medvíďata (6.30-13.00 hodin - třída s polodenním provozem)

Kateřina Barochová 

Vystudovala SPgŠ v Praze obor předškolní
a mimoškolní pedagogika. Dálkově studuje obor speciální pedagogika na UJAK. Absolvovala II. stupeň dramatického a I. stupeň tanečního oboru v ZUŠ. Má hotový akreditovaný kurz jógy pro děti. Již několik let dobrovolně pracuje s autistickými chlapci pomocí metody Son-rise. Během letních prázdnin se pravidelně účastní dětských táborů jako vedoucí. Denně se odreágovává a nabírá nových sil cvičením jógy a procházkami po přírodě

Monika Menzelová- asistent pedagoga

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz