Mezigenerační setkání - od června 2016 je FMŠ Na Výšinách zapojena do projektu neziskové organizace Mezi námi, o. p. s,  která podporuje pravidelná setkávání lidí všech generací tak, aby sobě našli cestu, aby si rozuměli a společně objevovali, jak zajímavé jsou jejich světy.  
 

Program povídej - děti z FMŠ Na Výšinách pravidelně navštěvují Pečovatelské centrum Kamenická Praha 7.
 

Program přečti aneb čtecí babičky v FMŠ - Senioři jednou týdně docházejí do mateřské školky předčítat dětem pohádku před odpoledním odpočinkem. Do FMŠ dochází 2 čtecí babičky.

Mezigenerační setkání

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz