Recyklohraní aneb ukliďme si svět

je dlouhodobý vzdělávací projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program
a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů. Prostřednictvím her
a praktických činností rozvíjí u dětí vztah k životnímu prostředí. Za sběr baterií
a  drobného elektrozařízení do určených nádob získáváme body, které vyměňujeme za atraktivní ceny.

 

Hrátky s Asíkem a Batem - lektorský program pro mateřské školy


 V našem eko koutku ve FMŠ sbíráme:

  • Baterie

  • Drobné elektrozařízení

  • Tonery a cartridge

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz