Výšinská kavárna

Výšinská rodičovská kavárna, je pilotní projekt nové formy spolupráce, uplatňující individuální přístup. Jde o   společné setkávání  rodičů, pedagogů a předních odborníků z oblasti předškol-ního vzdělávání. Kavárna   zahájila svou činnost v lednu 2017. Cílem je vytvořit fungující pod-mínky pro  partnerské vztahy s rodiči dětí a prohloubit vzájemnou spolupráci mezi rodinou 
a školou. V kavárně se zaměřujeme na aktuální témata, které Vás nejvíce zajímají.  Máte-li chuť se něco více dozvědět, na něco se zeptat, sdílet zkušenosti tak Výšinská kavárna je tím správným místem.

Přehled tematických setkání školní rok 2017/2018, vždy od 17.00 do 19.00 hodin ve třídě 2.B:

 

17.1.2018  PhDr. Václav Mertin Téma: Školní zralost

26.2.2018 Mgr. Lucie Macková  Téma: O logopedii

21. 3.2018  Mudr. Lilia Burianová Téma: Podpora funkce imunitního systému u předškolních dětí

 26. 4. 2018 Mgr.  Jana  Woleská  Téma:  Hranice  a řád ve výchově  předškolních dětí

 24. 5. 2018 PhDr. Michaela Kaslová Téma: Rozvoj předmatematické gramotnosti u dětí předškolního věku

20. 6.2018  PhDr. Jan Svoboda Téma: Agresivita  u dětí předškolního věku

Přehled tematických setkání školní rok 2018/2019:

19.3.2019 od 17.00 hodin.

ZŠ Korunovační- Mgr. Tomáš Komrska,

ZŠ Strossmayerovo náměstí- Mgr. František Rada

FZŠ Umělecká- Mgr. Bohumil Kettner a zástupkyně pro 1.stupeň Mgr. Miroslava Müllerová

Setkání,
které již proběhla
2016/2017:
 • přední dětský psycholog 
  PhDr. Václav Mertin - téma:

  Školní zralost
   

 • ředitelé ZŠ Prahy 7
  Mgr. Tomáš Komrska,
  Mgr. Jarmila Macečková,
  Mgr. Bohuslav Ketner, 
  Mgr. František Rada - téma: Zápisy do ZŠ

   

 • Lenka Míkovcová - téma: Odměna x trest
   

 • Mgr.Pavla Koucká - téma: Zdravý rozum ve výhově

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz