Zahrada a její proměny

….. nekonečný příběh proměna zahrady je název projektu obnovy školní zahrady FMŠ Na Výšinách, která se  nachází uprostřed rušné zástavby v blízkosti stadionu Sparta. Celková rozloha školní zahrady je 2 700m. Proměna zahrady trvala tři roky. Na její  realizaci se  podíleli pedagogové, dětí i rodiče. Se dvěma maminkami-architektkami Zuzanou Novotnou a Susane Spurnou spolupracoval německý výtvarník, tvůrce dětských hřišť Michael Grasemannem. Pro naší  zahradu vytvořil originální herní  prvky. Patří mezi ně  dřevěná „věž v oblacích", proutěné prvky, skupiny domečků nebo přírodní amfiteátr s divadelním altánem a ohništěm. 


Za podpory MČ Prahy 7 a nadace Karla Komárka se zahrada kompletně proměnila a stala se klidnou oázou, místem kde děti rádi tráví svůj čas. Zahrada poskytuje  dostatečný prostor pro nerušenou volnou hru, zajišťuje pestrou nabídku pro pohybové aktivity; vytváří zákoutí a skrýše podněcující dětskou fantazii i bezpečný prostor pro skupinovou hru.         

Zahrada vybízí k seznamování se s rostlinami, s organismy a živočichy, dovoluje zkoumat živly, podporuje environmentální výchovu (vyvýšené záhony, hmyzí domek, komposty). Realizované projekty: Babiččina zahrádka, Co si vypěstujeme, sníme, Od semínka k semínku.

 

..nekonečný příběh  proměna zahrady nekončí, ale pokračuje stále dál! Za podpory rodičů pořádáme pravidelné podzimní a jarní brigády.

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz