1.A - Koťata (6.30-17.00 hodin)

Iva Poprocká
vystudovala pedagogi
cké odborné vzdělání na SPgŠ v Praze. Specializuje se na práci s tříletými dětmi a na spolupráci s rodiči při přípravě vstupu dětí do mateřské školy. Ráda
a velmi dobře hraje na klavír, je logopedickým asistentem. Vede kroužek Logohrátek.  V březnu 2019 byla na zahraniční stáži v Londýně. V současné době se zúčastnila několika školení „Vzdělávání dětí s OMJ“ a této problematice se věnuje.

Sára Hájková- v současné době dokončuje dálkově studium- obor Sociální pedagogika.  Závodně tančila a zpívala ve sboru Radost Praha. Zajímá se o logopedii a socializaci v kolektivu. Ráda čte, cestuje a sportuje.

.

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz