Výtvarné soutěže

Školní rok 2016/2017

Děti z naší školky se zúčastnily v školním roce 2016/2017 několika výtvarných soutěží.   Dětem z výtvarného kroužku pod vedením paní učitelky Štěpánky Linartové  se podařilo  umístit na stupních vítězů.  Alejandra Dentici  získala
3. místo v celorepublikové soutěži Cestou dvou bratří,
4. místo získal Mathias  Louis Pappalardo a 12 místo Kylián Rafoth. Všem moc gratulujeme.

Alejandra Dentici (6.let)
Já s mámou v krásné zahradě

Školní rok 2017/2018

Děti z naší školky se zúčastnily v školním roce 2017/2018 několika výtvarných soutěží.  

Výtvarná soutěž: "Šťastné stáří očima dětí"- 3 . místo " Já u babičky a děda s pejskem Alim"

"Cestou dvou bratří"-10. místo Alička, 11. místo Violka Čižinská

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz