je společný projekt FMŠ Na Výšinách a SPOLKU RODIČŮ pro děti, sourozence
a jejich rodiče, kteří navštěvují naší FMŠ. Otevřená zahrada se koná vždy první
středu v měsíci od 15.00 do 17.00 hodin. Od září do října /6.9 a 4.10. 2017/. Od
dubna do června /4.4, 2.5 a 6.6.2018/. Otevřená zahrada je ideálním místem, kde mohou rodiče z naší FMŠ společně se svými dětmi strávit příjemné odpoledne. Na-bízí nevšední zážitky malým i velkým. Herní prvky jsou určeny pro děti od 2 do 7 let!

Otevřená zahrada

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz