O FMŠ - Na Výšinách

Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě UK Na Výšinách 3/1075 je umístěna v obytné čtvrti Praha 7 v těsné blízkosti Letenské pláně a parku Stromovky. Prostorové možnosti mateřské školy jsou dobrým zázemím pro předškolní vzdělávání i další aktivity školy. Každá ze sedmi tříd tvoří samostatnou jednotku se sociálním zázemím.  Uspořádání  tříd vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí.   Vybavení školy je průběžně obnovováno a odpovídá antropometrickým požadavkům i počtu dětí. Je usilováno o vyvážené

a dostatečně podnětné prostředí. Ve všech třídách jsou koutky živé přírody – želvy vodní, želvy suchozemské, šneci, akvarijní ryby, pakobylky, mravenci.

Od září 2019 jsme otevřeli detašované pracoviště Vodárenská věž - Na Výšinách 1/1000 . Jedna třída pro 22 dětí.

Máme celkem 9 tříd z toho 2 třídy s polodenním provozem.

Kapacita FMŠ: 223 dětí

Provoz mateřské školy:  od 6.30 do 17.00 hodin.

Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě UK Na Výšinách se podílí na vedení pedagogických praxí studentů učitelství.

FMŠ nabízí pestrý program aktivit a činností. Školní program Jaro, léto, podzim, zima  klade důraz na individuální, citové, socializační a vzdělávací potřeby dětí.  Denní atmosféra je plná pohody, tvořivých  aktivit s  respektováním individuálních dispozic každého dítěte.  Součástí FMŠ je  mateřské centrum Medvíďata pro děti od dvou do čtyř let a jejich rodiče.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje venkovní prostor školní zahrady, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí financovanou MČ Prahy 7, Nadací Proměny  a za podpory Spolku rodičů dětí a přátel školy při FMŠ Na Výšinách. Zrekonstruovaná školní zahrada s atypickými herními prvky nabízí dostatek prostoru  pro venkovní pohybové i kulturní aktivity. Často je 

i využíváno dopravní hřiště, které navazuje na školní zahradu.

Mateřská škola nabízí celou řadu zájmových kroužků, které probíhají v odpoledních hodinách

a jsou zpoplatněny např. malý vědec, angličtina s rodilým mluvčím, logo- hrátky, keramika, výtvarný kroužek…

Vstup na školní zahradu  a  do budovy FMŠ  je zabezpečen čipy. Bezpečnost dětí je u nás na prvním místě.

Filosofie FMŠ - Uvědomujeme si, že úplně každé dítě je osobnost, má své specifické schopnosti, vlohy a nadání a je na nás, učitelích, abychom je nasměrovali a vedli tou správnou cestou za poznáním… 
Proto usilujeme o vytvoření bezpečného, otevřeného a vlídného prostředí, kde se děti, rodiče i zaměstnanci FMŠ budou cítit dobře.

Mateřská škola komunikaci se zákonnými zástupci prostřednictvím aplikace Lyfle školka v mobilu-  hromadné oznámení, virtuální nástěnka, omluvenky.

 

Co děti potřebují do MŠ 
aneb kdo je připraven,
není překvapen

 

Každé dítě má v šatně  skříňku, botník se  svou značkou, ve které bude  mít:
 

 • přezůvky do třídy (s pevnou patou) 
   

 • pohodlné oblečení do třídy, které nebude dětem bránit pustit se do  sportovních a esteticko- tvůrčích aktivit s nejrůznějším materiálem /lepidlo, křídy, vodové barvy, tuš/.Dítě v tomto oděvu stráví většinu dne. Je proto velice důležité, aby se v něm dítě cítilo opravdu příjemně
   

 • oblečení na pobyt venku – vždy přizpůsobit aktuálnímu počasí, klimatickým změnám, včetně pokrývky hlavy, vhodné obuvi na sportování
   

 • náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, legíny, tepláky, tričko)
  pláštěnku, nebo nepromokavou bundu (ideálně, když jedna stále zůstává v MŠ)

   

 • za deštivého počasí  gumové holínky, pláštěnku
   

 • pyžamo pro děti, které zůstávají po obědě ve školce (v pondělí si děti přinesou čisté, a v pátek si ho odnesou domů,  na vyprání)
   

 • 1 x za  měsíc  celé  balení papírových kapesníků
   

 • dle potřeby 1 balení vlhčených ubrousků
   


Přimlouváme se za oblečení
s jednoduchým oblékáním, zapínáním. Pobyt  venku je časem velkého dobrodružství, hry v trávě, na pískovišti jsou skutečným lákadlem. Proto doporučujeme, aby šlo o oblečení, které si děti mohou ušpinit. Oblečení, prosím, dětem podepište, zabráníte tím případným výměnám i ztrátám. Kontrolujte, prosím, čistotu oblečení a podle potřeby je vyměňujte.

 

Děkujeme

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz