Mateřské centrum - Medvíďata

Provoz centra je v současné době přerušen, děkujeme za pochopení.

MC Medvíďata nabízí program pro děti a jejich rodiče. Základní koncepci MC je společné trávení volného času zejména matek a jejich dětí, případě dalších rodinných příslušníků, tak aby naplnila sociální a výchovně vzdělávací funkci. MC Medvíďata nabízí výchovně vzdělávací program v prostředí mateřské školy Na Výšinách na Praze 7, je ideálním místem přípravy dětí na předškolní vzdělávání.

Program MC vychází stejně jako ŠVP FMŠ Na Výšinách z ročního období, nabízí širokou oblast aktivit a činností, které podněcují smyslový a rozumový vývoj dítěte. Respektujeme osobnost a individualitu každého dítěte, vedeme děti k osvojení návyků a dovedností k empatii a toleranci. Děti a rodiče MC se mohou těšit na činnosti vycházející s tematickým okruhů jejichž součástí jsou také i tradiční slavnosti a akce FMŠ do kterých patří např.- Podzimní posvícení, Štrúdlování, Dopoledne podle pana Lady, Vánočních slavností, Karneval, Olympijské hry, Vynášení paní zimy, Velikonoční slavnosti, oslavy Dne dětí, oblíbené narozeninové oslavy a divadelní představení ve FMŠ. V programu MC je i pobyt venku na zrekonstruované školní zahradě, kde se děti i jejich rodiče mohou věnovat řízeným pohybovým i spontánním aktivitám. Prostřednictvím atypických herních prvků, které byly vyráběny na míru dochází u dětí k propojování již nabytých dovedností s nově získanými a to za předpokladu vlastní získané zkušenosti. Nově zrekonstruovaná dětská třída sloužící jako herna je vybavena novým nábytkem plně odpovídající věku dětí MC, hračkami, didaktickým, výtvarným a sportovním náčiním a nářadím. Vybavení umožňuje nabídnout širokou škálu aktivit- např. esteticko tvůrčí aktivity, grafomotorické cvičení, pohybové, taneční, smyslové hry a další. Součástí MC je nově vybudované sociální zázemí pro děti i dospělé.

 

Cena za dopolední blok 250,- Kč. Zvýhodněné vstupné - 10 vstupů za 2 000,- Kč.

Na dopolední program není nutné se registrovat předem, stačí přijít včas - kapacita je omezena na cca 15 dětí. Zapojit se můžeme kdykoliv v průběhu roku. 

Provoz mateřského centra - středa, čtvrtek od 8.30-12.30 hodin.

                      Projekt mateřského centra je realizován za finanční podpory městské části Praha 7.

V rámci dopoledního programu bude rodičům nabízeno

 • Tvořivé, hudební, pohybové, relaxační aktivity

 • Besedy a přednášky- např. pediatr, dětský psycholog

 • Prezentační akce

 • Poradenství- ve spolupráci s odborníky

 • Tematické akce

 • Oslavy narozenin v MC

 • Divadelní představení

 • Pronájem herny na narozeninové oslavy

 • Informační nástěnka, inzerce

 • Možnost využít kuchyňku / uvařit si kávu, čaj/

Co potřebuji do MC Medvíďata
 

 • Pohodlné oblečení do herny a na školní zahradu

 • Delší triko na výtvarné činnosti

 • Přezuvky

 • Malou svačinku a pití

 • Dobrou náladu a chuť učit se novým věcem!!!

Přihláška do MC Medvíďata

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz