2.B - Tygříci (6.30-17.00 hodin)

Štěpánka Linartová

vystudovala odborné pedagogické vzdělání SPgŠ, zaměřuje se ve své práci na výtvarnou
a hudební výchovu, je absolventkou mimo jiné základní umělecké školy v oboru výtvarném a baletu. Je fakultní učitelkou. Vede zájmový výtvarný kroužek. Dokumentuje aktivity třídy a FMŠ. Je koordinátor výzdoby dvorany FMŠ. Mezi její zájmy patří umění, cestování, návštěva výstav a galerií.

Michaela Menzelová

Zajímá se o psychologie, pracovala s dětmi
s ADHD, neurózou. Závodně tančila, ráda cestuje, plave a čte.

Absolvovala kurz asistenta pedagoga
a pedagog volného času

Naděžda Eklová

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz