1.B - Lvíčata (7.00-17.00 hodin)

Michaela Býčková

vystudovala pedagogické odborné vzdělání na SPgŠ v Jižních Čechách, specializuje na výtvar-nou výchovu, ráda pracuje s přírodninami a textilem. Zajišťuje alternativní program ve třídě 1. B ve spolupráci s Židovskou obcí v Praze. Úspěšně  dokončila dvouletý akreditovaný kurz Artefiletiky u Marianky Štefančíkové ze společnosti Cultio v Hradci Králové. Mezi její zájmy patří sport, design a výtvarné umění. V březnu 2019 byla na zahraniční stáži v Londýně.

Sarah Štrupová vystudovala SOŠ Multimediální a propagační tvorby se zaměřením grafika a výtvarnictví. V současné době studuje 3. rokem VOŠ Svatojánské koleje se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku, kde píše absolventskou práci na téma: Artefiletika v MŠ, Živly jako obraz emocí. Učí se na klavír, kytaru, zpívala ve sboru a věnovala se sólovému zpěvu. Mezi její záliby patří umění, fotografování, literatura, příroda, horská turistika, zvířata, cestování. A hlavně POZNÁVÁNÍ..

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz