3.B - Delfíni (6.30-17.00 hodin)

Bc. Kristýna Šebestíková

Vystudovala Sociální pedagogiku na Husitské teologické fakultě UK dále pokračovala ve studiu předškolní pedagogiky na Střední pedagogické škole Futurum. Ze zájmu si doplnila vzdělání na Střední škole gastronomické a hotelové. V oboru kuchař. Baví ji hra na klavír. Více než 10 let navštěvovala kurzy hry na klavír. Specializuje se na hudební a dramatickou výchovu. Vede dramatický kroužek. Dokumentuje aktivity třídy. Je administrátorem facebooku FMŠ Nekonečný příběh- proměna zahrady a FMŠ Na Výšinách. Mezi její zájmy patří vaření, pečení dortů a cestování a fotografování. Zajišťuje mezigenerační setkání v naší FMŠ.

Mgr. Lucie Vachková

Vystudovala SPgŠ v  Praze, obor předškolní a mimoškolní pedagogiku. Dále ve studiu pokračovala na Husitské teologické fakultě UK obor sociální práce. Po dokončení studia  4 roky pracovala v Anglii jako Aupair, a následně jako profesionální chůva. 

Od dětství se věnuje zpěvu, hudbě a ráda cestuje.

Vede kroužek logohrátek. Při řízených činnostech s dětmi se spíše zaměřuje na výtvarnou výchovu a další tvůrčí  činnosti. 

Ráda se sebevzdělává a navštěvuje školení různých zaměření v oblasti předškolní výchovy.

M

Mgr. Michaela Eklová

Je ředitelkou FMŠ. Vystudovala SPgŠ obor vychovatelství v Berouně, ve studiu dále pokračovala na Pedagogické fakultě UK obor učitelství pro mateřské školy a současně vystudovala obor Management na UK. Je členem výboru Společnosti pro předškolní výchovu, členkou Orffovy společnosti. Specializuje se na prožitkové a kooperativní učení. Nesmírně ji baví hudební výchovy, výborně hraje na klavír a flétnu. Mezi její záliby patří cestování, poslech hudby, četba.

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz

DSC_0850