3.A - Hříbata (7.00-17.00 hodin)

Monika Petrovová

vystudovala pedagogické odborné vzdělání SPgŠ. V předškolním vzdělávání aktivně využívá interaktivní tabuli. Seznamuje děti s počítačem. Prostřednictvím vhodných programů vede děti k rozvoji v komunikaci a předmatematických představ. Je fakultní učitelkou a logopedickým asistentem. Vede kroužek Logohrátek.

 Bc. Jaroslava Matoušová

vystudovala  Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě UK se specializací na dramatickou výchovu.  Byla členem  pěveckého sboru Sedmihlásek. Ráda chodí do divadla,kreslí, čte a provozuje turistiku.

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz