3.A - Hříbata (6.30-17.00 hodin)

Monika Petrovová

 Monika Petrovová

Hned po ukončení studia na SPgŠ  nastoupila do naší mateřské školy,kde pracuje již 37 let.Od začátku se intenzivně věnuje rozvoji předmatematické gramotnosti,logopedické prevenci a přípravě dětí na přechod do základní školy.Ráda výuku propojuje s moderními technologiemi a proto nedílnou součástí  této třídy je interaktivní tabule.Spolupracuje s PedF UK jako fakultní učitelka,je logopedickým  asistentem  a vede kroužek logohrátek.

 Bc. Jaroslava Matoušová

vystudovala  Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě UK se specializací na dramatickou výchovu.  Byla členem  pěveckého sboru Sedmihlásek. Ráda chodí do divadla,kreslí, čte a provozuje turistiku.

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz