1.D - Želvičky (6.30 -13.00 hodin - třída s polodenním provozem)

Bc. Monika Husáková

Vystudovala jsem FTVS na UK. Získala osvědčení: Pedagogická diagnostika v předškolním vzdělávání, Hodnocení v předškolním vzdělávání. Ráda se věnuje dětem i ve volném čase a učím je sportovním aktivitám. V říjnu 2019  byla na zahraniční stáži ve Švédsku. Mezi její zájmy patří aktivity podporující zdraví, cestování, učení se novým věcem a poznatkům.

Diana Brendlová- asistent pedagoga- ráda se věnuje výtvarných aktivitám, péče o zvířata, cestování

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz