2.A - Štěňata (6.30-17.00 hodin)

Lucie Pánková asistent pedagoga

Bc. Daniela Křehlová

vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě UK. Vzdělává se v oblasti dramatické výchovy pro děti předškolního věku. V mateřské škole vede zájmové kroužky - hudebně pohybové hry, dramatický kroužek. Mimo mateřskou školu působí jako lektorka moderního tance a taneční průpravy pro děti.  Účinkuje v Hudebním divadle Karlín. Ráda zpívá, hraje stolní tenis a cestuje.

Tereza Kopačová

Vystudovala střední zdravotnickou školu v Praze a dodělala si roční nástavbu oboru předškolní a mimoškolní pedagogika v Mladé Boleslavi.  Nejvíce se ve své práci zaměřuje na výtvarnou výchovu. Mezi její záliby patří příroda, cestování, jóga, malování a pečení.

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz