Škola

Uspořádání dne v mateřské škole

 

Třída s polodenním provozem 7.00- 13 hodin:

 

 7,00 - 9,00 hod. hry a činnosti podle volby dětí            

 9,00 -   9,10 hod. ranní cvičení                    

 9,10 -   9,30 hod. hygiena, dopolední svačina

 9,30 -  9,55 hod. programový blok  řízené činnosti dle TVP            

 9,50 - 11,45 hod. příprava a pobyt venku

11,45 - 12,00 hod. převlékání, hygiena            

12,00 - 12,30 hod. oběd            

12,30 - 13,00 hod. poslech pohádek,  relaxační činnost, vyzvedávání dětí, 

13.00 Ukončení provozu

Celodenní provoz 7.00- 17.00 hodin:

Mladší věková skupina: 
7,00 - 9,00 hod. hry a činnosti podle volby dětí            

9,00 -  9,10 hod. ranní cvičení                          

9,10 -  9,20 hod. hygiena, dopolední svačina            

9,20 - 9,45 hod. programový blok  řízené činnosti dle TVP                           

9,45 - 11,45 hod. příprava a pobyt venku        

11,45 -12,00 hod. převlékání, hygiena                

12,00 - 12,20 hod. oběd                         

12,20 - 12,30 hod. příprava na odpolední odpočinek                 

12,30 - 14,30 hod. odpolední odpočinek  ( poslech pohádek, povídek, poesie, relaxační hudby )  14,30 - 14,45 hod. tělovýchovná chvilka, hygiena, převlékání            

14,45 - 15,00 hod. odpolední svačina                

15,00 -17.00 hod. hry a zájmové, individuální činnosti dětí ( dle počasí  ve třídě nebo venku )      17.00 ukončení provozu                          

 

Celodenní provoz 7.00- 17.00 hodin: 

Starší věková skupina:
 

 

 7,00 -  8,45 hod. hry a činnosti podle volby dětí

 8,45 -  9,00 hod. ranní cvičení

9,00 -   9,10 hod. hygiena, dopolední svačina

9,10 - 10,00 hod. programový blok řízené činnosti dle TVP

10,00 -12,00 hod. příprava a pobyt venku

12,00 -12,10 hod. převlékání, hygiena

12,10 -12,40 hod. oběd

12,40 - 13,00 hod. příprava na odpolední odpočinek

13,00 - 14,15 hod. odpolední odpočinek ( poslech pohádek, povídek, poezie, relaxační hudby)      14,15 - 14,45 hod. tělovýchovná chvilka, hygiena, převlékání

14,45 - 15,00 hod. odpolední svačin

15,00 - 17.00 hod. hry a zájmové, individuální činnosti dětí (dle  počasí ve třídě nebo venku)

 17.00 ukončení provozu

Spolupracujeme

Daniela  Lebedová

v současné době dokončuje dálkově studium na Pedagogické fakultě UK obor učitelství pro mateřské školy. Výborně a velmi profesionálně vede MC Medvíďata, je oblíbená jak dětmi, tak rodiči. Mezi její největší záliby patří tanec. 

Michaela Menzelová

Školní asistent

Zajímá se o psychologie, pracovala s dětmi
s ADHD, neurózou. Závodně tančila, ráda cestuje, plave a čte.

Absolvovala kurz asistenta pedagoga
a pedagog volného času

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz