FAKULTNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA
při Pedagogické fakultě UK 

Právní forma: Příspěvková organizace (od r. 1994)
Zřizovatel: Městská část Praha 7
Typ: celodenní provoz
Kapacita pro rok 2019/2020: 
celkem 223 (celodenní provoz 168 dětí, polodenní provoz 30 dětí)

Adresa: Na Výšinách 3/1075

Detašované pracoviště: Na Výšinách 1/1000

Praha 7 170 00

Provozní doba: 7,00 – 17,00 h (příchod nejpozději do 8:30)
vyzvednutí  po obědě 12:30 – 13:00
odpolední vyzvednutí  15:00 – 17:00


Telefonní spojení: Mgr. Michaela Eklová 603 460 155

 • 1.A – linka 32 ( mob. tel. 703 151 255 )

 • 2.A – linka 37 ( 703 151 253)

 • 3.A – linka 35 ( 703 151 252 )

 • 1.B – linka 33 ( 703 151 256 )

 • 2.B – linka 36 ( 703 151 257 )

 • 3.B – linka 34 ( 703 151 258 )

 • 3.D    Vodárenská věž    (703426 467)

  • 1.D – linka 27 ( 703 151 254)

  • 1.C ( 778785006)

  •  ředitelna – linka 21

 • hospodářka – linka 23

 

E – mail: skolka@msnavysinach.cz

Ředitelka: Mgr. Michaela Eklová - skolka@msnavysinach.cz

Zástupkyně: Bc. Kristýna Šebestíková - zastupkyne@msnavysinach.cz

Hospodářka: Hana Štekrová - skolka@msnavysinach.cz

 

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz